Hồng Yến Thô Nguyên Tổ loại 2

Hồng Yến

Trọng lượng: 100 g

Trạng thái: Còn hàng

Sử dụng: Khi sử dụng, khách hàng phải làm sạch kỹ lại trước khi đưa vào chế biến.

Description

  • Hồng yến thô loại 2 cũng được thu hoạch từ những nhà Yến tại tỉnh Phú Yên.
  • So với Hồng yến thô loại 1, sản phẩm loại 2 này cũng được tuyển chọn từ những từ những tổ Hồng yến đủ tuổi và sạch. Tuy nhiên, Hồng yến thô loại 2 có bề mặt mỏng hơn, nên mỗi tổ sẽ nhẹ hơn sản phẩm Hồng yến thô loại 1.